چند نکته در انتخاب کفساب و کفشویی مناسب

چگونه انتخاب مناسبی برای کفسابی داشته باشیم؟

امروزه کفسابی تخصص بالایی در سطح دنیا پیدا کرده

روش های قدیمی جوابگو نمی باشد زیرا کف سنگ میکروب های زیادی را به خود جذب می کنند که کارشناسان ما با بهره گیری از علم روز و مدرن ترین دستگاه ها تمامی میکروب ها را از بین برده و هیچ گونه آلودگی بجای نمی گذارند

می توانید با دستگاه دهای ویژه میزان میکروب و آنتی باکتریال را اندازه گیری کنید

11 Aug 2017